czwartek, 21 grudnia 2017

Wilno, Sierpień 2016. Część 4. Wilno. Baszta Giedymina.

Baszta Giedymina (Gedimino pilies bokštas) 

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wilna, jest górująca nad miastem gotycka baszta zachodnia Zamku Górnego w Wilnie. Budowlę wzniesiono w roku 1409, za czasów panowania księcia Witolda. Istniejąca już w XIV wieku, za panowania Giedymina drewniana warownia zastąpiona została przez murowany zamek z trzema basztami. W roku 1419 roku zamek strawił pożar, jednak wkrótce został on odbudowany. Od czasów Aleksandra Jagiellończyka w Zamku Górnym znajdowała się ludwisarnia, a w lochach urządzono więzienie.
Warownia została odnowiona przez Zygmunta II Augusta, a w roku 1655 zdobyta przez Rosjan. Do czasów obecnych zachowała się na Górze Giedymina (Górze Zamkowej) jedynie wieża, zwaną Basztą Giedymina. W 1830 na zrębie baszty zbudowana została drewniana nadbudówka na telegraf optyczny. Została ona jednak usunięta około 1930 roku.

Obecnie na baszcie urządzony został punkt widokowy a w jej środku umieszczono ekspozycję z makietami zamków wileńskich z drugiej połowy XIV – początku XVII w., z ówczesnym uzbrojeniem, materiałami ikonograficznymi dotyczącymi dawnego Wilna. Z Góry Zamkowej można podziwiać panoramę Wilna. Na szczyt można dostać się pieszo lub skorzystać z wyciągu - windy. Dolna jego stacja znajduje się na dziedzińcu Muzeum Narodowego, do którego można dojść od strony Wilii. Korzystanie z wyciągu jak również wstęp do środka baszty są płatne.


Baszta Giedymina (Gedimino pilies bokštas) na Górze Giedymina. Widok z bulwaru nad rzeką Wilia (Neris).
Baszta Giedymina (Gedimino pilies bokštas) na Górze Giedymina. Widok od strony Placu Katedralnego (Katedros aikštė). Na pierwszym planie fragment Zamku Dolnego (Lietuvos valdovų rūmai).
Wejście na Górę Giedymina od strony Placu Katedralnego (Katedros aikštė).
Baszta Giedymina. Widok od strony wejścia na Górę Giedymina.
Widok w kierunku Placu Katedralnego (Katedros aikštė).
Widok w kierunku szczytu Góry Giedymina.
Pozostałości zamku na Górze Giedymina.
Górna stacja wyciągu.
Pozostałości zamku na Górze Giedymina.
Baszta Giedymina na Górze Giedymina (Górze Zamkowej).
Fragment Zamku Dolnego (Lietuvos valdovų rūmai) widziany z Góry Zamkowej.
Widok z Góry Giedymina w kierunku południowo - wschodnim.
Widok z Góry Giedymina w kierunku południowo - wschodnim. W oddali widoczna wieża telewizyjna.
Widok z Góry Giedymina na stare Miasto. Na pierwszym planie widoczny kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Wilnie (Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia).
Widok z Góry Giedymina na stare Miasto.
Widok z Góry Giedymina Na pierwszym planie XVI/XVI wieczny, gotycki kościół św. Anny (Vilniaus Šv. Onos bažnyčia) oraz kościół św. Franciszka i św. Bernarda w Wilnie (Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) para pija).
Widok z Góry Giedymina Na pierwszym planie XVI/XVI wieczny, gotycki kościół św. Anny (Vilniaus Šv. Onos bažnyčia).

W następnej części: Wilno. Zarzecze (Užupis).

poniedziałek, 25 września 2017

Wilno, Sierpień 2016. Część 3. Wilno. Stare Miasto (ciąg dalszy).

Dalszy ciąg zdjęć dzielnicy Stare Miasto (Senamiestis) w Wilnie.

Bazilijonų gatvė. Widok w kierunku Ostrej Bramy (Aušros Vartai).
Bazilijonų gatvė. Hala Targowa (Halės Turgus).
Šopeno gatvė.
Kamienica nr. 11 przy Sodų gatvė.
Kamienica nr. 17 przy Sodų gatvė.
Kamienica nr. 7/9 przy Gėlių gatvė.
Gėlių gatvė. Kamienice pod numerami 3 i 5.
Pisanka na cokole na skwerze u zbiegu Pylimo gatvė, Šv. Stepono gatvė i Raugyklos gatvė.
Pylimo gatvė.
Pylimo gatvė. Kamienica pod numerem 40.
Pylimo gatvė 39. Synagoga Chóralna (Vilniaus choralinė synagoga).
Dom przy zbiegu Pylimo gatvė i Vingrių gatvė.
Dom pod numerem 5 przy Šiaulių gatvė.
Vokiečių gatvė. Pomnik Barbary Radziwiłłówny (
Vokiečių gatvė. 
Przerwa na kwas. :)
Vokiečių gatvė. Fontanna.
Žydų gatvė. Dawna dzielnica żydowska. Tablica poświęcona Eliaszowi ben Salomonowi Zalmanowi.
Žydų gatvė.
Stiklių gatvė.
Gaono gatvė. Dom nr 7, w którym mieści się hotel.

Gaono gatvė. Dom nr 4.
Universiteto gatvė. Dom nr 2.
Dominikonų gatvė.
Universiteto gatvė.
Universiteto gatvė. Gmach Uniwersytetu Wileńskiego (Vilniaus universitetas).
Plac Szymona Daukante (Simono Daukanto aikštė). 
Budynek pod adresem Universiteto gatvė 2.

Plac Szymona Daukanto (Simono Daukanto aikštė). Siedziba Prezydenta Litwy.
S. Skapo gatvė.
Subačiaus gatvė. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego i klasztor Misjonarzy (Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia).
Bokšto gatvė. Bastion murów obronnych Wilna (Vilniaus gynybinės sienos bastėja).
Stacja rowerów miejskich przy ulicy Žygimantų gatvė.
Rzeka Wilia (Neris). Po drugiej stronie dzielnica Żyrmuny (Žirmūnai). W budynku widocznym z prawej strony mieści się Muzeum Energii i Technologii.
Most Mendoga (Mindaugo tiltas). 
Most Mendoga (Mindaugo tiltas). Po prawej stronie widoczna Góra Giedymina wraz z basztą.
 "Aš tave myliu"- "Kocham cię".
Rzeka Wilia (Neris). Widok z Mostu na ulicy Kalvarijų gatvė w kierunku wschodnim.

W następnej części: Wilno. Baszta Giedymina.