poniedziałek, 25 września 2017

Wilno, Sierpień 2016. Część 3. Wilno. Stare Miasto (ciąg dalszy).

Dalszy ciąg zdjęć dzielnicy Stare Miasto (Senamiestis) w Wilnie.

Bazilijonų gatvė. Widok w kierunku Ostrej Bramy (Aušros Vartai).
Bazilijonų gatvė. Hala Targowa (Halės Turgus).
Šopeno gatvė.
Kamienica nr. 11 przy Sodų gatvė.
Kamienica nr. 17 przy Sodų gatvė.
Kamienica nr. 7/9 przy Gėlių gatvė.
Gėlių gatvė. Kamienice pod numerami 3 i 5.
Pisanka na cokole na skwerze u zbiegu Pylimo gatvė, Šv. Stepono gatvė i Raugyklos gatvė.
Pylimo gatvė.
Pylimo gatvė. Kamienica pod numerem 40.
Pylimo gatvė 39. Synagoga Chóralna (Vilniaus choralinė synagoga).
Dom przy zbiegu Pylimo gatvė i Vingrių gatvė.
Dom pod numerem 5 przy Šiaulių gatvė.
Vokiečių gatvė. Pomnik Barbary Radziwiłłówny (
Vokiečių gatvė. 
Przerwa na kwas. :)
Vokiečių gatvė. Fontanna.
Žydų gatvė. Dawna dzielnica żydowska. Tablica poświęcona Eliaszowi ben Salomonowi Zalmanowi.
Žydų gatvė.
Stiklių gatvė.
Gaono gatvė. Dom nr 7, w którym mieści się hotel.

Gaono gatvė. Dom nr 4.
Universiteto gatvė. Dom nr 2.
Dominikonų gatvė.
Universiteto gatvė.
Universiteto gatvė. Gmach Uniwersytetu Wileńskiego (Vilniaus universitetas).
Plac Szymona Daukante (Simono Daukanto aikštė). 
Budynek pod adresem Universiteto gatvė 2.

Plac Szymona Daukanto (Simono Daukanto aikštė). Siedziba Prezydenta Litwy.
S. Skapo gatvė.
Subačiaus gatvė. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego i klasztor Misjonarzy (Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia).
Bokšto gatvė. Bastion murów obronnych Wilna (Vilniaus gynybinės sienos bastėja).

W następnej części: Wilno. Baszta Giedymina.

czwartek, 17 sierpnia 2017

Wilno, Sierpień 2016. Część 2. Wilno. Stare Miasto.

Wilno (Vilnius). Stare Miasto.

Kolejnego dnia niebo nad miastem było bardzo pochmurne i było tylko kwestią czasu aż zacznie padać. Temperatura również nie zachęcała do spacerów, nie zamierzałem jednak bynajmniej spędzić tego dnia w hostelu. Plan zwiedzania zakładał w zasadzie tylko obejście centralnej jego części, głównie dzielnicy Stare Miasto (Senamiestis), w której znajduje się największa ilość ciekawych obiektów. Nie brałem pod uwagę wizyt w innych rejonach Wilna ze względu na ograniczenie czasowe, wszak do odwiedzenia było jeszcze Muzeum Kolejnictwa, Muzeum Ofiar Ludobójstwa oraz sesja zdjęciowa przy torach. Po wyjściu z hostelu Aleją Giedymina (Giedimino prospektas) udałem się na Plac Katedralny (Katedros aikštė), gdzie znajduje się Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie (Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilika) wraz z dzwonnicą (Vilniaus katedros varpinė) oraz pomnik Wielkiego Księcia Giedymina (Paminklas LDK didžiajam kunigaikščiui Gediminui). Jest to centralny i chyba najbardziej rozpoznawalne obok Ostrej Bramy miejsce w Wilnie. W pobliżu placu znajduje się Zamek Dolny (Lietuvos valdovų rūmai), Litewskie Muzeum Narodowe (Lietuvos nacionalinis muziejus) oraz Stary Arsenał (Senasis arsenalas). Nad całością góruje wzniesienie na którego szczycie usytuowana jest ceglana Baszta Giedymina (Gedimino pilies bokštas). Idąc od Placu Katedralnego (Katedros aikštė) ulicą Barboros Radvilaitės gatvė można dojść do znajdującego się za murem Parku Bernardynów (Bernardinų sodas), zwanego też Parkiem Miejskim. Skręcając następnie w prawo w ulicę Maironio gatvė dotrzemy do najważniejszej gotyckiej budowli w Wilnie – XVI/XVI wiecznego kościoła św. Anny (Vilniaus Šv. Onos bažnyčia). Bezpośrednio za nim usytuowany jest kościół św. Franciszka i św. Bernarda w Wilnie (Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) para pija) a na skwerze obok stoi pomnik Adama Mickiewicza (Paminklas Adomui Mickevičiui). Idąc dalej ulicą Maironio gatvė dojedziemy do prawosławnego Soboru Przeczystej Bogurodzicy w Wilnie (Dievo Motinos ėmimo į dangų stačiatikių katedra). Za soborem, po lewej stronie płynie rzeka Wilejka (Vilnia) za którą znajduje się dzielnica artystów Zarzecze (Užupis). O tym rejonie miasta przeczytać będzie można w innym poscie.

Centralną część dzielnicy Stare Miasto (Senamiestis) stanowi wileńska Starówka. Za główną jej oś uznać można ciąg ulic Pilies gatvė i Didžioji gatvė. Łącza one Plac Katedralny (Katedros aikštė) z Placem Ratuszowym (Rotušės aikštė), przy którym, jak sama nazwa wskazuje mieści się Ratusz. Znajduje się tutaj także budynek z którego w 1824 roku został zesłany do Rosji Adam Mickiewicz. Zaraz za placem, ulica Didžioji gatvė przechodzi w ulicę Ostrobramską (Aušros Vartų gatvė), przy której znajduje się Filharmonia a także świątynie: cerkiew Św. Trójcy i klasztor Bazylianów (Šv. Trejybės bažnyčios ir bazilijonų vienuolyno Vartia), monastyr Św. Ducha, Kościół św. Teresy (Vilniaus Šv. Teresės bažnyčia) oraz oczywiście kaplica Ostra Brama (Aušros Vartai). Inne ciekawe zabytki sakralne w obrębie Starówki i w jej bezpośredniej bliskości to: kościół pw. Wniebowzięcia NMP (Vilniaus Pranciškonų bažnyčia), kościół św. Michała i klasztor bernardynek (Vilniaus Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia) - Muzeum Dziedzictwa Sakralnego Litwy, kościół św. Mikołaja (Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčia), kościół Wniebowstąpienia Pańskiego i klasztor Misjonarzy (Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia), kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu (Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia), kościół Serca Jezusowego, zwany kościołem Wizytek (Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia, Vilniaus Vizitiečių bažnyčia), kościół ewangelicko-reformowany w Wilnie (Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčia), Synagoga Chóralna (Vilniaus choralinė synagoga), muzeum Adama Mickiewicza przy ulicy Bernardinų gatvė 11.

Nie sposób oczywiście wymienić wszystkich zabytków i ciekawych miejsc w stolicy Litwy. W swoim opisie starałem zamieścić te najbardziej znane, położone w dzielnicy Stare Miasto. Część z obiektów uwieczniłem na fotografiach, informacje na temat innych można znaleźć tutaj
 
Zdjęcia zostały wykonane w różne dni, w związku z czym widoczna na nich aura pogodowa również jest rożna.

Plac Katedralny (Katedros aikštė). Bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie (Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilika) wraz z dzwonnicą (Vilniaus katedros varpinė) .
Šventaragio gatvė - ulica obok Placu Katedralnego.
Plac Katedralny (Katedros aikštė). Pomnik Wielkiego Księcia Giedymina (Paminklas LDK didžiajam kunigaikščiui Gediminui).
Zamek Dolny (Lietuvos valdovų rūmai).
Litewskie Muzeum narodowe (Lietuvos nacionalinis muziejus).
Ulica Barboros Radvilaitės gatvė. Brama wejściowa do Parku Bernardynów (Bernardinų sodas), zwanego też Parkiem Miejskim.
Maironio gatvė. XVI/XVI wieczny, gotycki kościół św. Anny (Vilniaus Šv. Onos bažnyčia). Z tyłu widoczny kościół św. Franciszka i św. Bernarda w Wilnie (Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) para pija).
Krzyż na ścianie bocznej kościoła św. Anny.
Górna część frontowej ściany kościoła św. Franciszka i św. Bernarda w Wilnie (Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) para pija).
Pomnik Adama Mickiewicza (Paminklas Adomui Mickevičiui). 
Płyty obok pomnika Adama Mickiewicza, przedstawiające sceny z "Dziadów".
Šv. Mykolo gatvė. 12. Muzeum Dziedzictwa Sakralnego (Bažnyčios paveldo muziejus), mieszczące się w kościele św. Michała Archanioła i klasztorze bernardynek.
Maironio gatvė. Sobór Przeczystej Bogurodzicy w Wilnie (Dievo Motinos ėmimo į dangų stačiatikių katedra).
Drzwi wejściowe soboru.
Pilies gatvė. Widok od strony Placu Katedralnego (Katedros aikštė).
Pilies gatvė.
Dom przy Pilies gatvė, pod numerem 12.
Pilies gatvė.
Zwrócony tyłem do ulicy kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Wilnie (Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčia).
Wieża kościoła św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty.
Cerkiew Piatnicka, zwana też cerkwią św. Paraskewy Piatnicy. (Vilniaus Šv. kankinės Paraskevės ortodoksų bažnyčia). Świątynia znajduje się u zbiegu Pilies gatvė i Didžioji gatvė.
Pilies gatvė. Widok w kierunku Placu Katedralnego (Katedros aikštė).
 Plac Ratuszowy (Rotušės aikštė) wraz z Ratuszem (Vilniaus rotušė).
Fontanna na Placu Ratuszowym.
 Plac Ratuszowy (Rotušės aikštė). Widok w kierunku Didžioji gatvė. 
Budynek przy Placu Ratuszowym (Rotušės aikštė).
Plac Ratuszowy (Rotušės aikštė). Budynek z którego w 1824 roku został zesłany do Rosji Adam Mickiewicz.
Tablica na ścianie budynku.
Cerkiew św. Mikołaja (Šv. Nikolajaus cerkvė).
Plac Ratuszowy (Rotušės aikštė). Kościół św. Kazimierza (Šv. Kazimiero bažnyčia).
Rozwidlenie ulic: Ostrobramskiej (Aušros Vartų gatvė) i Subačiaus gatvė.
Ulica Ostrobramska (Aušros Vartų gatvė). Cerkiew Św. Trójcy i klasztor Bazylianów (Šv. Trejybės bažnyčios ir bazilijonų vienuolyno Vartia).
Dom przy Aušros Vartų gatvė, pod numerem 8.
Ulica Ostrobramska (Aušros Vartų gatvė). Po lewej stronie brama wejściowa na teren monastyru św. Ducha, dalej kościół św. Teresy, w głębi Ostra Brama.
Ulica Ostrobramska (Aušros Vartų gatvė). Monastyr Św. Ducha. Brama wejściowa.

Monastyr Św. Ducha. Front świątyni.
Kościół św. Teresy.
Ostra Brama.
Ostra Brama. Widok od strony Bazilijonų gatvė.
Tablica od strony Bazilijonų gatvė.
Dom pod adresem 30 Pilies gatvė.
Bernardinų gatvė 11. Dom Adama Mickiewicza w którym mieści się muzeum pisarza.
Tablica w języku polskim...
rosyjskim...
i litewskim.
Ulica Literacka (Literatų gatvė).

W następnej części : Wilno. Stare Miasto (ciąg dalszy).