poniedziałek, 25 września 2017

Wilno, Sierpień 2016. Część 3. Wilno. Stare Miasto (ciąg dalszy).

Dalszy ciąg zdjęć dzielnicy Stare Miasto (Senamiestis) w Wilnie.

Bazilijonų gatvė. Widok w kierunku Ostrej Bramy (Aušros Vartai).
Bazilijonų gatvė. Hala Targowa (Halės Turgus).
Šopeno gatvė.
Kamienica nr. 11 przy Sodų gatvė.
Kamienica nr. 17 przy Sodų gatvė.
Kamienica nr. 7/9 przy Gėlių gatvė.
Gėlių gatvė. Kamienice pod numerami 3 i 5.
Pisanka na cokole na skwerze u zbiegu Pylimo gatvė, Šv. Stepono gatvė i Raugyklos gatvė.
Pylimo gatvė.
Pylimo gatvė. Kamienica pod numerem 40.
Pylimo gatvė 39. Synagoga Chóralna (Vilniaus choralinė synagoga).
Dom przy zbiegu Pylimo gatvė i Vingrių gatvė.
Dom pod numerem 5 przy Šiaulių gatvė.
Vokiečių gatvė. Pomnik Barbary Radziwiłłówny (
Vokiečių gatvė. 
Przerwa na kwas. :)
Vokiečių gatvė. Fontanna.
Žydų gatvė. Dawna dzielnica żydowska. Tablica poświęcona Eliaszowi ben Salomonowi Zalmanowi.
Žydų gatvė.
Stiklių gatvė.
Gaono gatvė. Dom nr 7, w którym mieści się hotel.

Gaono gatvė. Dom nr 4.
Universiteto gatvė. Dom nr 2.
Dominikonų gatvė.
Universiteto gatvė.
Universiteto gatvė. Gmach Uniwersytetu Wileńskiego (Vilniaus universitetas).
Plac Szymona Daukante (Simono Daukanto aikštė). 
Budynek pod adresem Universiteto gatvė 2.

Plac Szymona Daukanto (Simono Daukanto aikštė). Siedziba Prezydenta Litwy.
S. Skapo gatvė.
Subačiaus gatvė. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego i klasztor Misjonarzy (Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia).
Bokšto gatvė. Bastion murów obronnych Wilna (Vilniaus gynybinės sienos bastėja).

W następnej części: Wilno. Baszta Giedymina.